extra-img
Čína
FCI
14.04.1999
Lovecký a strážní pes
Skupina 2 - pinčové, knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi
Sekce - 2.1 molossové
Bez pracovní zkoušky
Toto čínské plemeno existovalo stovky let v provinciích ohraničujících jižní Čínské moře. Město Dialack v provincii Kwun Tung je pravděpodobným místem jeho vzniku.
Živý, kompaktní, pevně svázaný a kvadratický pes střední velikosti. Vrásky na hlavě a kohoutku, malé uši a hroší tlama propůjčují šarpejovi unikátní vzhled. Psi jsou větší a statnější než feny.
Výška v kohoutku je přibližně stejná jako délka těla od vrcholu plecí (kohoutek) po sedací hrboly, především u psů. Délka čenichu (od počátku nosní houby po stop) je zhruba stejná jako vzdálenost od stopu po týlní hrbol (délka mozkovny).
Klidný, samostatný, věrný, milující svou rodinu.
Spíše velká v poměru k tělu. Vrásky na čele a lících přecházejí do laloku.
Mozková část
Lebka
Plochá, široká
Stop
Mírný
Obličejová část
Nosní houba
Velká, objemná, přednostně černá, ale každá barva odpovídající celkové barvě srsti je povolena. Nozdry široce otevřené.
Čenich
Význačný rys plemene. Široký od kořene ke konci nosní houby bez náznaku zúžení. Pysky a hřbet čenichu dobře vyplněné (zmasilé). Masitý hrbol (boule) u kořene nosní houby je přípustný.
Tlama
Jazyk, patro, dásně, pysky modročerné jsou preferovány. Růžově tečkovaný jazyk je přípustný. Jazyk cele růžový je vysoce nežádoucí. U dilutovaných jedinců (bez černého pigmentu) je jazyk cele levandulový.
Čelisti, zuby
Čelisti silné s perfektním nůžkovým skusem, to znamená, že horní řezáky těsně překrývají spodní a stojí kolmo v čelistech. Masivnost spodního pysku nesmí být tak velká, aby ovlivňovala skus.
Oči
Tmavé, mandlového tvaru, zamračeného výrazu. Světlejší barva je přípustná u dilutovaných jedinců. Funkce oka a víček nesmí být v žádném případě omezena okolní kůží, vráskami nebo srstí. Každá známka dráždění oka, spojivek nebo víček je krajně nežádoucí. Bez entropia (vchlípených víček).
Uši
Velmi malé, poměrně tlusté, ve tvaru rovnostranného trojúhelníka, mírně zaoblené na špičce a posazené vysoko na lebce se špičkami směřujícími k očím. Posazené vpředu nad očima, daleko od sebe a přiložené k lebce. Vztyčené uši jsou vysoce nežádoucí.
Střední délky, silný, posazený dobře na plecích. Volná kůže na hrdle nemá být nadměrná.
Záhyby kůže na trupu dospělých jedinců jsou vysoce nežádoucí, s vyjímkou kohoutku a kořene ocasu, které jsou mírně vrásčité.
Hřbetní linie
V kohoutku mírně snížená, mírně zvednutá v bedrech.
Hřbet
Krátký, silný.
Bedra
Krátká, široká, mírně klenutá.
Záď
Poměrně plochá.
Hruď
Široká a hluboká, hrudník dosahuje k loktům.
Spodní linie
Pod bedry mírně vtažená.
Silný, okrouhlý u kořene, zužující se do jemné špičky. Je nasazen velmi vysoko a je typickým znakem plemene. Má být nesen vysoko a stočený, buď v těsném kroužku nebo stočený nad hřbetem nebo po straně těla. Chybění nebo zkrácení ocasu je vysoce nežádoucí.
Hrudní končetiny
Rovné, průměrně dlouhé, pevné kosti. Kůže na končetinách bez vrásek.
Plece
Svalnaté, dobře uložené, šikmé.
Zápěstí
Mírně šikmá, silná a pohyblivá.
Pánevní končetiny
Svalnaté, silné, mírně úhlené, kolmé a paralelní při pohledu zezadu. Vrásky nebo zbytnělá kůže na končetinách jsou nežádoucí.
Paty
Nízko nad zemí.
Tlapky
Středně velké, kompaktní, sevřené. Prsty dobře klenuté. Zadní tlapky prosté pátých prstů.
Přednostním pohybem je klus. Pohyb volný, vyvážený, živý s dobrým nakročením a silným posunem ze zadních končetin. Tlapky se přibližují středové linii když se pohyb zrychluje. Toporný chod je nežádoucí.
Srst
Rozlišující znak plemene - krátká, tvrdá a zježená. Srst je rovná a vztyčená na těle, ale přilehlejší na končetinách. Bez podsady. Její délka se pohybuje od 1 do 2,5cm. Nikdy se neupravuje.
Barva
Jakákoliv jednobarevnost je povolena s vyjímkou bílé (albín). Ocas a zadní části stehen jsou často světlejšího odstínu. Tmavší stínování na hřbetě a uších je přípustné.
44 - 51 cm v kohoutku.
Každá odchylka od předešlého textu má být považována za vadu a míra závažnosti s jakou by se mělo na tuto vadu pohlížet má být přímo úměrná velikosti této odchylky.
Odchylky od nůžkového skusu (velmi malý předkus je povolen)
Slabý nos
Skvrnitý jazyk (s vyjímkou růžově tečkovaného)
Velké uši
Nízko nasazený ocas
Srst delší než 2,5 cm
Plochý čenich s velkým předkusem, podkus
Růžový jazyk
Dolní pysk vtočený tak, že ovlivňuje skus
Kulaté vypoulené oči, ektropium, entropium
Kůže, vrásky nebo srst zabraňující normální funkci očí
Vzpřímené uši
Chybění ocasu, pahýlovitý ocas
Těžké záhyby kůže na těle (s vyjímkou kohoutku a kořene ocasu) a končetinách
Vadná barva (albín, žíhání, skvrny, tečky, černá se žlutými znaky, sedlo)
Psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata sestouplá v šorku.
Každá úprava exteriéru (pysky, víčka) vylučuje šarpeje z posuzování.